Nowe książki – listopad-grudzień  2018 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

(więcej na stronie http://83.12.188.66/integro/news)

 

autyzmAutyzm na co dzień : ponad 150 sprawdzonych sposobów postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu / Alyson Beytien. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018.

Opierając się na własnych przeżyciach, autorka pokazuje, jak można radzić sobie z autyzmem w życiu codziennym. Autorka - konsultantka do spraw autyzmu i matka trójki dzieci z ASD, przedstawia wypróbowane sposoby postępowania, które można wykorzystać w domu, szkole i społeczności. 

Sygn. MPLO 42044

 

  

bezBez kłótni ani rusz czyli Kto lubi konfliktoluby / Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  2018.

Książka pomaga rozwiązywać konflikty. Dzieciom – w formie bajki i ćwiczeń. Dorosłym – poprzez wiedzę przekazywaną wprost.

Sygn. MPLO 42038

 

 

 

 

praktykaPraktyka psychoterapii / Jerzy Mellibruda. -  Warszawa : Wydawnictwo Zielone Drzewo - Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2018.

 W książce przedstawione zostały rekomendacje do pracy terapeutycznej dotyczące smutku i przygnębienia oraz depresji, następnie lęku i strachu oraz zaburzeń lękowych a także zaburzeń nałogowych i uzależnień.

Sygn. MPLO 42150

 

 

 

hejtPsychologia hejtu, czyli Jak radzić sobie z krytyką w życiu osobistym i zawodowym / Mateusz Grzesiak. - Warszawa : Starway Institute, copyright 2017.

Przewodnik po świecie krytyki w życiu zawodowym i osobistym, w rzeczywistości i Internecie. Uwalnia od zbędnego przejmowania się tym, czym nie należy się przejmować, od brania do siebie tego, co szkodzi, oraz wytłumaczy, dlaczego hejter robi sobie i innym krzywdę.

Sygn. MPLO 42048

 

 

 

dzieckaMądrość dziecka : predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania / Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

Publikacja stanowi syntetyczne i zarazem nowe ujęcie tytułowej kategorii mądrości dziecka. Oparta została na wynikach badań własnych autorki wśród starszych dzieci przedszkolnych. Zagadnieniom teoretycznym towarzyszy część prezentująca wyniki własnych nowatorskich badań autorki opartych na samodzielnie skonstruowanym narzędziu badawczym. 

Sygn. MPLO 42138

 

 

zjawiskoZjawisko przemocy w rodzinie : studium prawno-kryminologiczne / Arkadiusz Gliszczyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.

Poza teoretycznym ujęciem omawianej tematyki autor przedstawia również wyniki badań przeprowadzonych wśród młodych policjantów oraz personelu medycznego jednej z placówek psychiatrycznych.Celem badań było potwierdzenie postawionych hipotez lub zaprzeczenie im (znalazły się wśród nich m.in. te dotyczące poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie). 

Sygn. MPLO 42140

 

 

corkiCórki Wawelu : opowieść o jagiellońskich królewnach / Anna Brzezińska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017.

Autorka  jako historyczka i znawczyni epoki, dba o szczegóły, powołuje się na źródła, a jako pisarka, tak ciekawie snuje opowieść, że jej książkę czytać można na równi jako dzieło historyczne i wciągającą powieść.

Sygn. MPLO 42213

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)