Nowe książki – kwiecień 2018 r.

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

(więcej na stronie http://83.12.188.66/integro/news )

 

wpulaW pułapce myśli : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem / Steven C. Hayes. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.

Książka stanowi połączenie wyników najnowszych badań z niezwykle skutecznymi i praktycznymi poradami do wykorzystania od zaraz. To nie tylko przewodnik po ludzkim umyśle, ale przede wszystkim rewolucyjne narzędzie służące zmianie własnego życia.

Sygn. MPLO 41712

 

 

 

inteIntegracja sensoryczna na co dzień / Maria Borkowska, Kinga Wagh. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017.

Autorki przedstawiły w poradniku podstawowe informacje o funkcjonowaniu zmysłów, ich dojrzewaniu i procesie integracji oraz proste ćwiczenia, które z powodzeniem można wykonywać opiekując się dzieckiem w domu. 

Sygn. MPLO 41465

 

 

 

zarysZarys finansów publicznych i prawa finansowego / red. nauk. Wanda Wójtowicz ; [aut.] Andrzej Gorgol [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.

Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego, prawa celnego, prawa dewizowego, a także naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kontroli skarbowej i odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Sygn. MPLO 41458

 

 

geoGeozagrożenia / Włodzimierz Mizerski, Marek Graniczny.- Warszawa ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Czytelnik znajdzie w książce informację o najważniejszych zagrożeniach przyrodniczych, które w przeszłości Ziemi potrafiły w sposób gwałtowny i katastrofalny zmieniać jej oblicze, prowadząc w konsekwencji przede wszystkim do spustoszenia w obrębie biosfery.

Sygn. MPLO 41666

 

 

 

obObszary wychowania przedszkolnego : najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne / pod red. Anny Mikler-Chwastek. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017.

Autorzy monografii omawiają następujące zagadnienia: rozwój osobowości dziecka w wieku przedszkolnym, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci przedszkolnych, wspomaganie rozwoju mowy oraz przygotowanie do nauki czytania i pisania itp.

Sygn. MPLO 41507

 

 

 

wczesneWczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku : w kręgu diagnozy i terapii / pod red. Kornelii Czerwińskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,  2017.

Publikacja stanowi ważne ogniwo poszerzania wiedzy na temat dysfunkcji wzroku. Jest to rzetelnie przygotowana pozycja przeglądowa, teoretyczna, ale oparta w przeważającej większości rozdziałów w niej zawartych, na nowych pozycjach literaturowych o zasięgu międzynarodowym. 

Sygn. MPLO 41512

 

jakJak czytać obrazy : treść, forma, technika / Liz Rideal. – Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2016.

Książka pomoże czytelnikowi poznać pięć kluczowych właściwości obrazów - kształt i podłoże, farby i materiały, kompozycję, styl i technikę oraz znaki i symbole - co pozwoli lepiej rozumieć malarstwo i bardziej świadomie się nim cieszyć. 

Sygn. CZPLO 41527

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)