Nowe książki – marzec 2018 r.

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

Sfejsowani / Suzana E. Flores. – Warszawa : Muza, 2017.fejs

W książce autorka wymienia wiele badań i koncepcji psychologicznych, które pozwalają zrozumieć, jak głęboki wpływ na budowanie tożsamości może mieć stały kontakt z cyberświatem za pośrednictwem portali społecznościowych.

Sygn. MPLO 41675

 

 

 

 

socjoSocjopaci są wśród nas : ludzie bez sumienia kontra reszta świata / Martha Stout. – Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017.

Marta Stout w swojej książce pokazuje przeróżne przypadki socjopatów. Począwszy od twardo i brutalnie prących do przodu karierowiczów, cichych, pozbawionych skrupułów morderców, skończywszy na tych, którzy bezwstydnie żyją całkowicie na koszt innych, korzystając z ich prestiżu czy pieniędzy. Przytacza też wiele różnych punktów widzenia na problem sumienia u człowieka.

Sygn. MPLO 41684

 

 

contContent marketing i social media : jak przyciągnąć klientów / Barbara Stawarz-Garcia. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2018.

W książce przedstawiono jak kreować strategię content marketingową oraz tworzyć treści do internetu i budować społeczność wokół marki w social media.

Sygn. MPLO 41671

 

 

 

 

dzieckoDziecko „inne” kulturowo w Polsce : z badań nad edukacją szkolną / Edyta Januszewska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017.

W książce poruszono problemy związanym z obecnością ucznia „odmiennego kulturowo” w środowisku polskiej szkoły. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na wskazanie czynników międzykulturowego otwarcia bądź zamknięcia polskiej szkoły oraz określenie, kiedy i dlaczego orientacja międzykulturowa ma szansę na zaistnienie w jej murach.

Sygn. MPLO 41509

 

 

dreDręczenie szkolne : społeczno-pedagogiczna analiza zjawiska / Aleksandra Tłuściak-Deliowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017.

Autorka odwołuje się do bogatej światowej i polskiej znaczącej literatury przedmiotu. Ponadto pozycja zawiera wnikliwą analizę zjawiska , wskazuje też główne kierunki oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z przeprowadzonych analiz.

Sygn. MPLO 41499

 

 

 

terapiaTerapia osób o specjalnych potrzebach / Ewa Puszczałowska-Lizis. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2017.

W publikacji przedstawiono charakterystykę metod i form usprawnienia, które są najczęściej stosowane w praktyce, traktując zagadnienia z zakresu fizjoterapii i rewalidacji w sposób interdyscyplinarny.

Sygn. MPLO 41494

 

 

 

graGra w kości / Elżbieta Cherezińska. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, [2016].

Światy Bolesława Chrobrego i Ottona III i ich droga do zjazdu gnieźnieńskiego. W książce znajdziemy wojnę wywiadów, politykę, rację stanu, manipulacje informacją, średniowieczny public relation. A też jednocześnie doskonale oddane realia historyczne, szczegół, detal i to, co w średniowieczu najgłębsze: mentalność epoki.

Sygn. MPLO 41644

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)