Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

 

biedniBiedni Romowie, źli Cyganie : stereotypy i rzeczywistość / Norbert Mappes-Niediek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014.

Książka traktuje o Cyganach: w poszczególnych rozdziałach mówi się o ich języku, pochodzeniu, tradycjach, historii, obyczajach, ale wszystko to jest podporządkowane jednemu celowi – próbie odpowiedzi na pytanie, jak można pomóc tym ludziom wyjść z zaklętego kręgu biedy, w którym znaleźli się nie tylko, i jak pokazuje autor, nie przede wszystkim, z własnej winy.

Sygn. MPLO 40930

 

 

 

tutoringTutoring w polskiej szkole / Adrianna Sarnat-Ciastko. - Warszawa : Difin, 2015.

Książka traktuje o rozwoju tutoringu w polskim systemie oświaty, będącego nową metodą , traktowaną jako swoista alternatywa dla wychowawstwa klasowego. Publikacja zawiera zestawienie treści porządkujących dotychczasową wiedzę o tutoringu, ze wskazaniem oryginalnych korzeni metody oraz polskiego jej wykorzystania.

Sygn. MPLO 40933

 

 

 

empatiaEmpatia : co potrafią lustrzane neurony / Joachim Bauer. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.

Publikacja ta jest pracą przeglądową, dotyczącą neurologicznego podłoża empatii tj. neuronów lustrzanych. Autor wskazuje na fenomen rezonansu w życiu codziennym, a odnosząc się do badań wyjaśnia zjawisko "odczytywania myśli", intencji i współodczuwania.

Sygn. MPLO 40853

 

 

 

diagnozaDiagnoza behawioralna : podręcznik / red. Alan S. Bellack, Michel Hersen. - Warszawa : Me-Komp Michał Erhardt, 2010.

Książka omawia podstawowe zagadnienia dotyczące strategii diagnozy behawioralnej: obserwację zachowania, wywiad ustrukturowany, diagnozę poznawczą i psychofizjologiczną, skale szacunkowe.

Sygn. MPLO 41061

 

 

 

europaEuropa - burzliwy i potężny kontynent / Anthony Giddens ; tł. Olga Siara. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

W swojej najnowszej książce Giddens łączy socjologię z publicystyką, naukę ze społecznym zaangażowaniem. Analizuje strefę euro, politykę fiskalną, problemy na rynku pracy, zagrożenia dla modelu państwa opiekuńczego, ubóstwo i nierówności społeczne w państwach UE, starzenie się Europy połączone z nowymi falami migracji. To panorama Unii Europejskiej – zagrożeń, szans i wyzwań – w drugim dziesięcioleciu XXI wieku.

Sygn. MPLO 41001

 

 

metodyMetody aktywizujące w szkoleniach / Mel Silberman, Elaine Biech ; przy współpr. Carol Auerbach. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.

Książka zawiera skuteczne metody szkoleniowe polegające na uczeniu się przez działanie.
W zaproponowanych ćwiczeniach przedstawiono różnorodne tematy szkoleniowe, które można dostosować do potrzeb rozmaitych grup i rodzajów szkoleń.

Sygn. MPLO 40934

 

 

 

austraAustralijczyk / Marek Niedźwiecki. - Warszawa : Wielka Litera, cop. 2015.

Marek Niedźwiecki fotografuje Australię od piętnastu lat, zjechał ten nadzwyczajny kontynent i kraj wzdłuż i wszerz. Stał się też wielkim miłośnikiem australijskiego wina, australijskiego miodu, australijskich ryb i australijskiego sposobu skracania słów... Stał się po części – „Australijczykiem”.

Sygn. MPLO 40383

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)