Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

dobreDobre i złe przyjaźnie / Elżbieta Zubrzycka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2016].

Książka wyjaśnia, na czym polega prawdziwa przyjaźń, które zachowania ją budują, jak rodzi się zaufanie do drugiego człowieka. Uczy też dochodzenia do zgody po kłótni a także wybaczania błędów sobie i innym.

Sygn. MPLO 41062

 

 

 

bezpBezpieczeństwo : programy promocji / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Poza promocją bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym Czytelnik znajdzie w nim między innymi rozważania o inicjatorach i organizatorach działań, o grupach społecznych, które należy objąć szczególnym oddziaływaniem w zakresie tej promocji, oraz o wykorzystaniu zdobyczy techniki w promowaniu bezpieczeństwa.

Sygn. MPLO 41059

 

 

histoHistologia : non nova, sed novae / Wojciech Sawicki, Jacek Malejczyk. - Wyd. 6 uaktual. i rozszerz., 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.

Uaktualnione wydanie podręcznika zawierającegowiadomości z zakresu histologii klasycznej,cytofizjologii ogólnej i szczegółowej oraz dziedzin pokrewnych. Książka przeznaczona jest dla studentów medycyny, weterynarii, biologii i kierunków pokrewnych.  

Sygn. MPLO 41063

 

 

 

uczloUczłowieczyć komunikację : nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej / red. nauk. Henryka Kwiatkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.

Publikacja ukazuje nowatorskie, interdyscyplinarne a przede wszstkim pedagogiczne spojrzenie na istotny i ogromnie zaniedbany poznawczo i praktycznie proces komunikacji między nauczycielem i uczniem w szkole.

Sygn. MPLO 40953

 

 

 

eliElizjum czy tartar? : szkoła, uczniowie, nauczyciele : rzecz o współczesnej, (nie)amorficznej przestrzeni edukacyjnej : monografia / pod red. nauk. Janusza Stanka. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2015.

Jest to zbiór artykułów na temat polskiej edukacji, współczesnych problemów oświatowych i wychowawczych. Porusza także temat  trudności związanych z funkcjonowaniem w zawodzie nauczyciela.

Sygn. MPLO 40951

 

  

pomocPomoc, wsparcie społeczne, poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2016.

Książka porusza problemy związane ze stanem, uwarunkowaniami i możliwością pomocy psychopedagogicznej, pomocy socjalnej, zinstytucjonalizowanego poradnictwa, pomocy związanej z terapią, rehabilitacją i kryzysami w życiu człowieka.

Sygn. MPLO 40918

 

 

 

dylDylan i Cohen : poeci rocka / David Boucher. - Warszawa : Wydawnictwo Niebieska Studnia, 2016.

Książka przedstawia sylwetki, status, poszukiwania, metaforykę a także religie w życiu obu pieśniarzy. Dla miłośników poezji śpiewanej jest to pozycja obowiązkowa, poszerzająca dotychczasowe rozumienie nurtu w muzyce.

Sygn. MPLO 41048

 

 

 

 Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)