Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych

 

boBo jesteś człowiekiem : żyć z depresją, ale nie w depresji / Ewa Woydyłło. - Karków : Wydawnictwo Literackie, 2015.

Autorka rozpoczyna od zdiagnozowania choroby i odróżnienia jej od okresowego obniżenia nastroju, z którym często depresja bywa mylona. Namawia czytelnika do uważnej samoobserwacji, ale i do korzystania z pomocy psychologa i lekarza.

Sygn. MPLO  40443

 

 

miloscMiłość to wybór : o terapii współuzależnień / Robert Hemfelt, Frank Minirth, Paul Meier. - Poznań : W drodze, 2014.

Książka zawiera uwagi i sugestie na temat budowania i utrzymywania dobrych związków. Pokazuje możliwości uwolnienia się od uzależnienia w relacjach międzyludzkich.

Sygn. MPLO  40437

 

 

wychoWychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki, 2016.

Czytanie to najskuteczniejszy i najtańszy sposób na dobre wychowanie. Wiara we własne możliwości, umiejętność myślenia, sprawność językowa, zdolność koncentracji, poczucie bezpieczeństwa, optymizm, odwaga życiowa, przestrzeganie norm... tym wszystkim można obdarzyć dziecko, czytając mu regularnie i mądrze. Książka pokazuje, jak zwyczaj ten wprowadzić w życie i jakimi kryteriami kierować się przy wyborze książek.

Sygn. MPLO 40448

 

wiezWięź rodziców a kreatywność dzieci / Józef Szopiński. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016.

W książce prezentowane są wyniki badań empirycznych, które dowodzą, że dobre relacje w rodzinie wspierają kształtowanie cech osobowości, które umożliwiają kreatywne funkcjonowanie, a złe relacje w rodzinie budują bariery, które w dorosłym życiu przyjmują bardzo różnorodne formy nie tylko w życiu rodzinnym, ale i zawodowym. Ale autor pokazuje też możliwości zmiany i kształtowania swojego życia, wbrew programom, czy sposobom zachowania się wyniesionym z domu rodzinnego.

Sygn. MPLO 40419

 

normyNormy i kontrowersje etyczne w seksuologii / Zbigniew Lew-Starowicz, Alicja Przyłuska-Fiszer, Jarosław Stusiński. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

Autorzy szczegółowo omawiają normy i zasady etyczne dotyczące zawodu seksuologa. Porządkują dotychczasową wiedzę na ten temat, a także wskazują propozycje przyszłych rozwiązań. Książka Zawiera również wskazówki dotyczące postępowania w trakcie terapii i rozwiązywania nieporozumień w relacji pacjent – lekarz.

Sygn. MPLO 40404

 

finanseFinanse samorządowe / Piotr Sołtyk, Monika Dębowska-Sołtyk. - Warszawa : Difin, 2016.

W publikacji przedstawiono w sposób usystematyzowany i kompletny zagadnienia wymagane do skutecznego zarządzania gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego.

Sygn. MPLO 40399

 

 

 

kultuKulturowe oraz społeczne aspekty zdrowia i obrazu ciała / red. nauk. Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Piotr Tomaszewski, Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

Praca jest owocem badań nad zjawiskami związanymi z postrzeganiem zdrowia, choroby i niepełnosprawności, a także nad czynnikami warunkującymi radzenie sobie w sytuacji występowania problemów zdrowotnych i zmian w obrazie własnego ciała.

Sygn. MPLO 40402

 

mezczyMężczyźni bez kobiet / Haruki Murakami. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2015.

Zbiór siedmiu opowiadań, które łączy jeden temat: emocjonalnej izolacji. Bohaterami wszystkich utworów są mężczyźni, którzy żyją bez partnerek.

Sygn. MPLO 40375

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)