Nowe książki - czerwiec 2016 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych

 

logo.bmpNo logo : bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy / Naomi Klein. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2014.

Kultowa książka lewicowej kanadyjskiej dziennikarki, nazywana "biblią antyglobalistów" i współczesnym "Kapitałem". To wnikliwa i drobiazgowa analiza strategii i funkcjonowania międzynarodowych korporacji oraz wpływu ich działalności na nasz społeczny, ekonomiczny i kulturowy krajobraz.

Sygn. MPLO 40161

 

 

psych.bmpPsycholog w hospicjum : procedury działania / Elżbieta Trylińska-Tekielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015.

W części teoretycznej omówiono relacje pacjent – rodzina – zespół leczący. Część druga to praktyczny zestaw metod testowych dostępnych w internecie, pozwalający na przeprowadzenie z psychologiem problemów i doprowadzenie do dojrzałego funkcjonowania.

Sygn. MPLO 40165

 

 

sluzb.bmpPsychologia dla służb społecznych / redakcja naukowa Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Difin, 2015.

Książka obejmuje wszystkie istotne elementy wiedzy psychologicznej, które powinna posiadać osoba pracująca na rzecz innych ludzi, pomagająca im w rozwoju oraz w normalnym funkcjonowaniu społecznym i indywidualnym.

Sygn. MPLO 40166

 

 

terapia.bmpTerapia behawioralna dzieci z autyzmem : terapia, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania / Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

Autorzy omawiają zagadnienia teoretyczne dotyczące autyzmu i stosowanej analizy zachowania, podstawowe założenia radykalnego behawioryzmu, oceny behawioralnej i pomiaru zachowań. Opisują także metody nauczania osób z autyzmem i rozwijania u nich pożądanych zachowań.

                                          Sygn. MPLO 40177

 

ludzka.bmpLudzka starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.

Pozycja ma charakter interdyscyplinarny, a koncentruje się wokół społecznych teorii starzenia się i starości. Przeprowadzono w niej analizę różnych aspektów starzenia się i starości.

Sygn. MPLO 40194

 

 

 

prena.bmpPrenatalny okres życia człowieka : zagadnienie interdyscyplinarne / red. nauk. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk, Piotr Kierpal. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.

Książka zawiera zagadnienia na styku biologicznego, psychicznego i duchowego wymiaru życia ludzkiego w odniesieniu do dziecka prenatalnego jak i rodziców oczekujących na narodzenie dziecka.

Sygn. MPLO 40197

 

 

 

program.bmpProgram psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 9 popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.

Program przeznaczony jest do realizacji w pracy terapeutycznej w przedszkolach masowych, z grupami integracyjnymi oraz w przedszkolach integracyjnych, jak również w zajęciach terapeutycznych w klasach młodszych szkół podstawowych i specjalnych.

Sygn. MPLO 40198

 

stuhr.bmpStuhrmówka czyli Gen wewnętrznej wolności / Maciej Stuhr w rozmowie z Beatą Nowicką. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2015.

Maciej Stuhr opowiada szczerze o rodzinie, przyjaźniach i początkach kariery. O kulisach pracy na estradzie, w filmie i teatrze a także o pułapkach popularności. Z charakterystycznym dla niego poczuciem humoru i dystansem do siebie.

Sygn. MPLO 40176

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)