Nowe książki – styczeń 2016 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych

 

policPolicja na świecie / Brunon Hołyst. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013.

Autor analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie funkcjonowania rozmaitych organizacji policyjnych, lecz także ukazuje nowe kierunki ich działalności wynikające ze zmian we współczesnym świecie.

Sygn. MPLO 39824

 

 

eutanazjaEutanazja / red. Marek Mozgawa ; [aut. Magdalena Budyn-Kulik et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, cop. 2015.

W publikacji omówiono różne aspekty eutanazji, w tym m.in.: pojęcie i rodzaje eutanazji, różnice w regulacjach dotyczących eutanazji na przykładzie wybranych państw, relację między eutanazją a udziałem w samobójstwie, społeczne spostrzeganie eutanazji na podstawie przeprowadzonych badań.

Sygn. MPLO 40009

 

budowBudownictwo ogólne : podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa / Mirosława Popek, Bożenna Wapińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2015.

W książce m. in. omówiono podstawowe pojęcia z zakresu budownictwa, scharakteryzowano elementy konstrukcyjne, elewacyjne i wykończeniowe budynków oraz związane z nimi instalacje.

Sygn. MPLO 40029

 

 

opiekaOpieka paliatywna / red. Shaun Kinghorn, Sandra Gaines ; red. wyd. polskiego Krystyna de Walden-Gałuszko, Aleksandra Gaworska-Krzemińska. - Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2015.

Czytelnik znajdzie w książce wiele uniwersalnych zagadnień do bezpośredniego zastosowania w praktyce zawodowej.

Sygn. MPLO 40163

 

 

bazalnaEdukacja bazalna : nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością / red. Andreas D. Fröhlich. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.

Autorzy nie tylko szczegółowo charakteryzują zasady stymulacji bazalnej, ale przede wszystkim dokładnie pokazują, jak prowadzić ją na co dzień. Tłumaczą, jak planować zajęcia, jak wyznaczać i osiągać realne cele oraz jak wychowywać i przekazywać wartości.

Sygn. MPLO 40094

 

trudneTrudne pytania dla dorosłych : jak rozmawiać z dzieckiem o stracie, tęsknocie i lękach : pogodnie i optymistycznie / Elżbieta Zubrzycka ; il. Katarzyna Bukiert. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.

Książka pomaga rodzicom i wychowawcom znaleźć odpowiednie słowa. Podaje konkretne wskazówki, jak rozmawiać z dzieckiem.
Dostarcza też rzetelnej wiedzy na tematy tabu, o których niechętnie się mówi.

Sygn. MPLO 40067

 

sprawoSprawozdawczość finansowa : według krajowych i międzynarodowych standardów / Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała. - Warszawa : Difin, 2015.

Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości.

Sygn. MPLO 40050

 

 

 

pileckiPilecki : śladami mojego taty / z Andrzejem Pileckim rozmawiają Mirosław Krzyszkowski i Bogdan Wasztyl. - Kraków : Znak Horyzont, 2015.

Syn rotmistrza Pileckiego rusza śladami ojca. Trafia do miejsc, które pamiętają Witolda. I daje świadectwo o życiu jednego z największych polskich patriotów.

Sygn. MPLO 40014

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)