Nowe książki – październik 2015 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

zapomZapomniane miejsca Mazowsza / [aut. Jakub Jagiełło et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo CM (Ciekawe Miejsca.net), 2014.

Publikacja przedstawia miejsca, o których w tradycyjnych przewodnikach raczej się nie przeczyta. Poznamy zrujnowane pałace, podwarszawskie wille, budynki fabryczne, opuszczone kościoły, synagogi i cmentarze, fortyfikacje, grodziska, dziwne pomniki, zabytki techniki.

Sygn. MPLO 39877

 

 

 

szlakSzlakiem rodów rycerskich dawnego Mazowsza w XV-XVI wieku. T. 1, Powiat warszawski / Marek Plewczyński. - Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, cop. 2013.

Książka prezentuje mazowieckie rody rycerskie. Ich genealogię, związki rodowe i rodzinne, rolę i udział w wydarzeniach politycznych i militarnych Księstwa Mazowieckiego i Królestwa Polskiego.

Sygn. MPLO 39878

 

 

 

muzykiPedagogika muzyki : teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego / Wiesława Aleksandra Sacher. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Autorka zbiera i porządkuje problemy związane z powszechną edukacją muzyczną w Polsce. Jest bogatym źródłem wiedzy o kształtującej się nowej subdyscyplinie pedagogicznej, jaką jest pedagogika muzyki.

Sygn. MPLO 39565, 39882

 

 

 

badaniaBadania fokusowe : problemy metodologiczne i etyczne / Jolanta Lisek-Michalska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

książka ma za zadanie pokazać, jak w zgodzie z istniejącymi ogólnymi ustaleniami kodeksowymi traktować szczegółowe problemy badawcze i jak złożonym i wielowymiarowym zagadnieniem jest etyka współczesnych badań fokusowych.

Sygn. MPLO 39891

 

 

 

zawodZawodowa miłość : o opiece nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych / Jan Basiaga. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014.

Jednym z typów rodzin zastępczych wspierających rodziny naturalne w pełnieniu roli wychowawczej jest zawodowa rodzina zastępcza pełniąca zadania pogotowia rodzinnego, powołana do życia, jako alternatywa dla domów małego dziecka i zakładowych pogotowi opiekuńczych. Publikacja dotyczy tego obszaru opieki zastępczej nad dzieckiem z uwzględnieniem aspektów historycznego i prawnego.

Sygn. MPLO 39893

 

ateistAteistyczna rodzina : jak pomóc dziecku odnaleźć sens życia w świecie bez Boga / red. Dale McGowan ; przeł. Zbigniew Kościuk. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012.

Książka wspiera niewierzących rodziców i opiekunów w wychowaniu wrażliwych, niezależnie myślących i otwartych dzieci. Książka stanowi pomoc dla wszystkich, którzy postanowili wychować dziecko bez religii.

Sygn. MPLO 39894

 

 

 

genialGenialni : lwowska szkoła matematyczna / Mariusz Urbanek. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2014.

Burzliwe losy genialnych polskich matematyków, osiągnięcia, kariery naukowe i pozanaukowe, dramatyczne dzieje kończące się w wielu przypadkach śmiercią od kul hitlerowskich okupantów, opisuje Autor na tle zmieniającego się życia politycznego i kulturalnego Polski w czasie dwudziestolecia międzywojennego, w trakcie i po II wojnie światowej.

Sygn. MPLO 39899

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)