Nowe książki –wrzesień 2015 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

teoriaTeoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012 / Danuta Apanel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek , 2014.

„Praca wypełnia lukę w dotychczasowym stanie badań nad kształceniem integracyjnym w Polsce i dobrze koresponduje z rozwijającym się we współczesnym świecie, także i w naszej ojczyźnie, ruchem na rzecz rozwoju kształcenia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach systemu szkolnego.’’

Sygn. MPLO 39840

 

niewiNiewidzialne środowisko : pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania : o miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce / Lech Witkowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.

Autor prowokuje pedagogów do (u-)ważnego czytania, refleksji, samokrytyki, permanentnego samokształcenia i doskonalenia tak warsztatu badawczego, jak i treści publikowanych rozpraw.

Sygn. MPLO 39842

 

 

osobyOsoby z niepełnosprawnością intelektualną : podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych / Otto Speck ; przekł. Grażyna Grzywna-Tunk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.

Publikacja próbą odpowiedzi na wszystkie pojawiające się w ostatnim czasie pytania dotyczące opisywanej kwestii, a także przedstawia wyniki najnowszych badań naukowych z zakresu neurobiologii, zaburzeń behawioralnych, prawa społecznego oraz organizacji uczenia się w szkołach integracyjnych.

Sygn. MPLO 39851

 

postawyPostawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

Opracowanie powinno stać się przyczynkiem do dalszych badań pogłębiających problematykę, ale też do refleksji, których skutki pozwolą optymalizować proces wspierania niepełnosprawnych w doświadczaniu własnej seksualności.

Sygn. MPLO 39853

 

afrykaAfryka i Europa : od piramid egipskich do Polaków w Afryce Wschodniej / Henryk Zins. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2015.

Tematyka publikacji jest bardzo obszerna i dotyczy m.in. najstarszych zabytków cywilizacji afrykańskiej, handlu niewolnikami i walki o jego zniesienie, ekspansji mocarstw europejskich (głównie Wielkiej Brytanii i Niemiec) na Czarnym Lądzie oraz ideologii apartheidu.

Sygn. MPLO 39874

 

 

histoHistoria Ziemi : od gwiezdnego pyłu do żyjącej planety / Robert M. Hazen ; przeł. Zofia Łomnicka. - Warszawa : Prószyński Media, 2014.

Autor tłumaczy, jak zmiany na poziomie atomowym przekładają się na dramatyczne przeobrażenia Ziemi przez przeszło 4,5 miliarda lat jej istnienia. Dzięki teorii Hazena o koewolucji dowiadujemy się, w jaki sposób reakcje pomiędzy organicznymi cząsteczkami i kryształami skalnymi mogły przyczynić się do powstania pierwszych organizmów na Ziemi.

Sygn. MPLO 39873

 

wieraOskarżona: Wiera Gran / Agata Tuszyńska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015.

Biografia Wiery Gran przeplata się z historią Władysława Szpilmana, słynnego Pianisty z filmu Romana Polańskiego. To opowieść o cenie przeżycia i cieniu, jaki rzuca na dalszy los.

Sygn. MPLO 39780

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)