Nowe książki – lipiec - sierpień 2015 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

bezpBezpieczeństwo : ogólne problemy badawcze / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane m.in. jako: warunek przetrwania ludzkiego gatunku, potrzeba, wartość, stan świadomości, prawo człowieka. Wszystkie wymiary przenikają się, a każdy z nich charakteryzuje się własną specyfiką i wymaga odmiennego ujęcia.

Sygn. MPLO  39826

 

 

anty(Anty)edukacja wczesnoszkolna / red. nauk. Dorota Klus-Stańska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.

Tom składa się z szesnastu tekstów należących do trzech obszarów tematycznych: zagadnienia związane z polityką oświatową i działaniem rynku w obszarze wczesnej edukacji, problematyka konstruowania tożsamości młodszych uczniów oraz tworząca się w ich umysłach wiedza.

Sygn. MPLO 39833

 

 

wychWychowanie, najtrudniejsza ze sztuk pięknych / Elżbieta Chlebowska. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014.

Autorka uczy wyznaczania rozsądnych granic bez deptania godności małego człowieka. Podpowiada, w którym momencie warto dać dziecku prawo do samodzielnego podejmowania decyzji i ponoszenia konsekwencji tych wyborów. Zwraca uwagę na znaczenie wspólnych zainteresowań, omawia kwestie planów na przyszłość, a wszystko to z życzliwością, humorem i taktem.

Sygn. MPLO 39834

 

eduEdukacja otwarta na języki : różnojęzyczność w teorii i praktyce / Marta Kotarba-Kańczugowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.

Publikacja ta może być pomocna tym wszystkim, którzy interesują się zagadnieniami szeroko pojmowanej edukacyjnej polityki językowej. Adresowana jest do pedagogów, teoretyków edukacji oraz do osób, które zajmują się planowaniem kształcenia językowego.

Sygn. MPLO 39835

 

 

probleEdukacyjne problemy współczesności / Mirosław J. Szymański. - Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.

Zmieniająca się nieustannie struktura i sposób funkcjonowania społeczeństwa narzuciły nowy podział ról oraz konieczności i obowiązki. Jednym z nich jest imperatyw całożyciowego uczenia. Na marginesie lektury otrzymujemy też ogląd ewolucji, jaka zachodzi we współczesnej oświacie. I wniosek, że prawdziwa reforma polskiej edukacji jest dopiero przed nami. I tylko ona może być właściwą odpowiedzią na wyzwania edukacyjne XXI wieku.

Sygn, MPLO 39836

 

codzieCodzienność szkoły - uczeń = The everyday life at school - the apprentice / pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.

Wielość podejmowanych analiz i różny stopień ogólności tekstów pozwolił na podzielenie publikacji na trzy części. Pierwsza dotyczy problemów codzienności wynikających z dyskursu polityczno-oświatowego, druga – edukacyjnych aspektów codzienności ucznia, a trzecia – codziennego funkcjonowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Sygn. MPLO 39837

 

muzyMuzy Młodej Polski : życie i świat Marii, Zofii i Elizy Pareńskich / Monika Śliwińska. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2014.

Bohaterki sportretował w „Weselu” Stanisław Wyspiański dając im nieśmiertelność. Powieść nie tylko o niezwykłych kobietach, ale też o artystach, tych bardziej znanych i tych mniej. O kolorowych latach młodopolskiego Krakowa . I o życiu, choć barwnym, to nie zawsze szczęśliwym.

Sygn. MPLO 39778

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)