Nowe książki – czerwiec 2015 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

kategorieKategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej / Zenon Gajdzica. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.

Książka jest kontynuacją kilkuletnich studiów autora nad codziennością klasy integracyjnej. Odsłania, często niedostrzegalne, sukcesy tej formy kształcenia. Autor konstruuje dwie odrębne koncepcje integracji: rehabilitującej oraz uspołeczniającej.

Sygn. MPLO 39568

 

 

zabawyZabawy dla dzieci z autyzmem / Magdalena Sabik, Anna Szczypczyk. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

Zbiór zabaw terapeutycznych dla dzieci. Może ona być pomocna dla nauczycieli i terapeutów, a także rodziców, którzy chcą w interesujący i zarazem pożyteczny sposób spędzać czas ze swoim dzieckiem.

Sygn. MPLO 39574

 

 

rozwijanieRozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.

Przedmiotem tej monografii są wybrane problemy rozwijania kompetencji kluczowych w procesie edukacji elementarnej – w przedszkolu i szkole.

Sygn. MPLO 39589

 

 

obliczaOblicza psychologii klinicznej : pamięci profesora Janusza Kostrzewskiego / red. nauk. Ewa Zasępa, Tadeusz Gałkowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.

Pierwsza część stanowią wspomnienia bliskich prof. Janusza Kostrzewskiego. Kolejne rozdziały stanowią część naukowo-badawczą publikacji. Poruszone zostały w nich takie zagadnienia jak doświadczanie chorób i niepełnosprawności oraz sposoby radzenia sobie z nimi, ujęcie psychologii klinicznej w kontekście psychologii pozytywnej czy psychologiczna diagnoza kliniczna.

Sygn. MPLO 39655

 

klamstwoKłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie / Paul Ekman ; [przeł. Szymon Emilia Draheim, Marek Kowalczyk]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Nowe, rozszerzone i zaktualizowane wydanie atrakcyjnego podręcznika z psychologii kłamstwa napisany przez jednego z najwybitniejszych na świecie badaczy tej problematyki. Dostarcza zweryfikowanej w badaniach eksperymentalnych wiedzy o tym, kiedy i dlaczego słowa, głos, ciało i twarz mogą zdradzać kłamstwo, uczy, jak wykrywać kłamstwa itp.

Sygn. MPLO 39506

 

paradoksParadoks wyboru : dlaczego więcej oznacza mniej / Barry Schwartz ; tł. Marcin Walczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Autor w przystępny sposób wprowadza Czytelnika w meandry psychologicznych mechanizmów podejmowania decyzji, dowodząc, że głównym źródłem trosk i napięć jest nadmiar możliwości wyboru.

Sygn. MPLO 39503

 

 

diagnozaDiagnoza typów uczniów / Roswitha Riebisch, Hubert Luszczyński ; przekł. Dorota Michalska-Niedenthal. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.

Autorzy pokazują, jak poprawnie zdiagnozować ucznia: jego styl uczenia się, sposób rozumienia i postrzegania świata. Wyjaśniają też, jak wielkie znaczenie dla sukcesów uczniów ma sam nauczyciel: jego postawa i styl nauczania.

Sygn. MPLO 39344

 

 

grandGrand / Janusz Leon Wiśniewski. - Warszawa : Wielka Litera, 2013.

Obrosły historią i legendami sopocki Grand Hotel staje się miejscem wydarzeń szczególnych, a autor towarzyszy ludziom, którzy spędzają w tym hotelu jeden krótki letni weekend. Opowiada o ich snach, porażkach, tęsknotach, marzeniach i cierpieniach.

Sygn. MPLO 39254

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)