Nowe książki –maj 2015 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

ortoMetodyka nauczania ortografii : zestaw ćwiczeń i zasad ortograficznych dla uczniów klas 1-3 / Alicja Tanajewska [et al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

Książka zawiera zestawy ćwiczeń mających na celu pomoc dzieciom w opanowaniu i utrwaleniu reguł i zasad ortograficznych. Zamieszczone w książce zadania przewidziane dla uczniów klas 1–3 zawierają materiał ortograficzny dostosowany do wymaganych treści kształceniowych.

Sygn. MPLO 39322

 

 

noweNowe media w edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012.

Publikacja zawiera teksty rozszerzające wiedzę na temat zastosowania mediów w edukacji. Teksty te ujęto w czterech obszarach tematycznych: nowe technologie w kształceniu, nowe technologie w edukacji akademickiej, o przygotowaniu do korzystania z TI, wybrane media w edukacji.

Sygn. MPLO 39559

 

 

 

przelomPrzełom dwoistości w pedagogice polskiej : historia, teoria, krytyka / Lech Witkowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Praca jest imponującą próbą zmierzenia się z dwudziestowieczną historią polskiej myśli pedagogicznej. Zawiera sylwetki niesłusznie zapomnianych wybitnych pedagogów oraz przegląd ich naukowego dorobku.

Sygn. MPLO 39550

 

 

 

uzdrowicUzdrowić umysł / David J. Hellerstein ; przekł. Aleksander Wojciechowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.

Autor, wybitny amerykański psychiatra, odwołując się do najnowszych osiągnięć z dziedziny neuronauki i medycyny, pokazuje, w jaki sposób osoby dotknięte tymi zaburzeniami mogą poprawić swoje funkcjonowanie.

Sygn. MPLO 38941

 

 

 

przywodztwoPrzywództwo edukacyjne : współczesne wyzwania / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014.

Publikacja ma na celu przybliżenie światowej myśli teoretycznej skupionej wokół problematyki przywództwa edukacyjnego. Zawiera szczegółowe omówienie najnowszych nurtów dotyczących przywództwa, przedstawiono tu także propozycje badawcze oraz przykłady "dobrych praktyk" rekomendowanych jako rozwiązania do szerokiego zastosowania.

Sygn. MPLO 39558

 

 

wychowanieWychowanie jako miłość / Dominika Stadnicka-Strzembosz. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

Proponowane w rozprawie rozumienie fenomenu, jakim jest wychowanie, odchodzi od koncepcji przypisującej je określonemu etapowi rozwoju człowieka. Autorka kieruje się ku ujęciu wiążącemu wychowanie z całym ludzkim życiem.

Sygn. MPLO 39563

 

 

 

brzechwaBrzechwa nie dla dzieci / Mariusz Urbanek. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2013.

Brzechwa jakiego nie znamy. Mało kto wie, że był on także wybitnym prawnikiem walczącym o prawa autorskie twórców literackich, jednym z założycieli ZAiKS-u i jego długoletnim prezesem, namiętnym karciarzem, a o jego przygodach miłosnych można by napisać barwną powieść...

Sygn. MPLO 39400

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)