Nowe książki –kwiecień 2015 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

mysleMyślenie matematyczne : zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków : rytmy, liczenie i rachowanie / [zespół aut. Lidka Bodzan et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014.

29 propozycji zabaw i zadań, a dodatkowo karty pracy oraz karty demonstracyjnych, których celem jest rozwijanie podstawowych zakresów myślenia matematycznego u dzieci cztero- i pięcioletnich: myślenia przyczynowo-skutkowego i rozwiązywania problemów, zbierania i porządkowania informacji.

Sygn. MPLO 39603

 

 

koorKoordynacja wzrokowo-ruchowa : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / [Marzena Krysztof-Zarzycka, Barbara Płuska, Magdalena Domańska]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013.

Zeszyt zawiera ćwiczenia i karty pracy z zakresu szeroko rozumianej koordynacji wzrokowo-ruchowej, uwzględnia także procesy przetwarzania sensorycznego, czyli terapię SI.

Sygn. MPLO 39605

 

 

diagDiagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : karty pracy / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

Jest to jedna z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów koniecznych do przeprowadzenia diagnozy rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. W teczce znajdują się karty pracy przeznaczone dla dzieci oraz instrukcja i tabela z punktacją dla nauczyciela będąca informacją o stopniu opanowania przez dziecko wiadomości i umiejętności wynikających z realizacji podstawy programowej.

Sygn. MPLO 39611

 

kompeKompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.

Książka jest próbą opracowania zagadnień związanych z kompetencjami kreatywnymi nauczyciela wczesnej edukacji dziecka.

Sygn. MPLO 39620

 

 

 

 

fizykoFizykoterapia dla praktyków : elementy fizjoterapii / Emilia Mikołajewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.

Książka jest adresowana do studentów fizjoterapii rozpoczynających praktyki zawodowe i fizjoterapeutów stawiających pierwsze kroki w zawodzie.

Sygn. MPLO 39625

 

 

 

 

aniAni bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / Jules Gazon. - Wyd. 1 - 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008.

Autor książki poszukuje odpowiedzi na zasadnicze pytania stawiane przed polityką społeczną współczesnego świata. Swoje rozważania opiera na szczegółowej i ścisłej analizie ekonomicznej.

Sygn. MPLO 39643

 

 

 

samotSamotność bogów / Dorota Terakowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013.

Piękna, nowoczesna baśń rozgrywająca się w czasach średniowiecza i współczesności. Rzecz dzieje się w świecie budowanym z motywów mitologii słowiańskiej i tradycji chrześcijańskiej.

Sygn. MPLO 39630

 

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)