Nowe książki –luty 2015 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

przemocPrzemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Marian Cabalski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.

W monografii autor przytacza argumenty na poparcie tezy, że współcześnie obie płcie sytuują się zarówno po stronie sprawców, jak i ofiar przemocy. Opracowanie jest adresowane do przedstawicieli nauk społecznych zajmujących się badaniem społecznych ról płci, interakcjami kobiet i mężczyzn oraz szybkim rozwojem tzw. kultury „unisex”.

Sygn. MPLO 39282, 39537

 

 

 

ekonomiaEkonomia rozwoju / Ryszard Bartkowiak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.

W książce omówiono alternatywne podejście do działalności gospodarczej, w których mniejsze znaczenie ma pomnażanie zamożności, a większe – zadowolenie z życia. Są nimi ekonomia behawioralna i ekonomia szczęścia. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych.

Sygn. MPLO 39462

 

 

 

percepcjaPercepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Anna Jakoniuk-Diallo. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012.

Autorka przedstawia problem percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w niezwykle szerokim kontekście – uwzględnia rolę tej percepcji w procesie uczenia się i rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka, podkreśla związek zachodzący między umiejętnością różnicowania dźwięków werbalnych i niewerbalnych.

Sygn. MPLO 39521

 

 

osobaOsoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji : analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno - wychowawczych / Sylwia Wrona. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Przedstawione w tym opracowaniu badania są próbą nakreślenia charakterystyki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży głęboko upośledzonej umysłowo, prowadzonych w ośrodkach pozarządowych oraz na terenie domów pomocy społecznej.

Sygn. MPLO 39516

 

 

 

afaAfazjologia / Maria Pąchalska. - Wyd. 1-3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Książka omawia zaburzenia organizacji funkcji w korze mózgowej zwane afazją, problematykę zjawisk afatycznych, struktury procesu terapeutycznego oraz metody rehabilitacyjne.

Sygn. MPLO 39641

 

 

 

 

dysfuDysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym / Daria Jodzis. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.

W książce przedstawiono związek między zaburzeniami integracji sensorycznej i zaburzeniami językowymi u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Publikacja przeznaczona jest dla logopedów i terapeutów integracji sensorycznej, ale może okazać się ciekawą lekturą także dla psychologów, pedagogów, lekarzy pediatrów i rodziców dzieci z zaburzeniami mowy i języka oraz zaburzeniami SI.

Sygn. MPLO 39548

 

 

rodzinnaRodzinna historia lęku / Agata Tuszyńska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014.

Fascynująca biografia kilku pokoleń polskiej i żydowskiej rodziny autorki, pełna dramatów mających swój poczatek w przeszłości i tajemnic nie ujawnianych nawet po śmierci.

Sygn. MPLO 39398

 

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)