Nowe książki –styczeń 2015 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

marginesyNa marginesach życia : zapiski kuratora sądowego / Piotr Matysiak. - Poznań : Nakom, 2014.

Książka jest zapisem wyprawy przez kraj, który istnieje, choć wolelibyśmy o nim nie wiedzieć. Książka powstała na podstawie bloga Na marginesie życia, który zwyciężył w konkursie na Blog Roku 2012 w kategorii „Polityka i Społeczeństwo”.

Sygn. MPLO 39534

 

 

 

 

 

agresjaAgresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Książka przedstawia analizę agresywnych zachowań młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego, które mogą przyczynić się do zaburzeń w rozwoju dziecka, w tym do problemu niedostosowania społecznego.

Sygn. MPLO 39530

 

 

 

 

dystansDystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej. T. 1, Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie / pod red. Moniki Parchomiuk i Beaty Szabały. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

Książka podejmuje zagadnienia obejmujące swoim zakresem osoby z ograniczeniami w stanie zdrowia i sprawności, będące w różnych fazach wieku. Praca koncentruje się na wielu płaszczyznach ich funkcjonowania, w tym psychospołecznej i fizycznej, edukacyjnej, rodzinnej, zawodowej i obywatelskiej. Dotyczy zarówno czynników zakłócających optymalną realizację w tych sferach, jak i sposobów ich niwelowania poprzez specjalistyczne działania o wielodyscyplinarnym charakterze.

Sygn. MPLO 39515

 

indyIndywidualny program edukacyjno-terapeutyczny : zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.

Program ten powstał z myślą o nauczycielach, pedagogach, terapeutach oraz innych specjalistach pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Sygn. MPLO 39517

 

 

 

psychoPsychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

Celem niniejszego podręcznika jest usystematyzowanie współczesnej wiedzy na temat rodziny. Stanowi ona nowe spojrzenie na różne problemy życia rodzinnego z perspektywy współcześnie zachodzących przemian społecznych.

Sygn. MPLO 39657

 

 

 

 

socjoSocjologia prawa : główne problemy i postacie / red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

Pierwsze w świecie kompendium wiedzy z socjologii prawa przedstawia najważniejsze problemy tej dyscypliny nauki oraz jej najwybitniejszych twórców. Książka składa się ze stu kilkudziesięciu haseł. Stanowi pomoc dla wszystkich, którzy potrzebują kompetentnej wiedzy o znaczeniu i roli prawa w życiu społecznym.

Sygn. MPLO 39660

 

 

 

pierwszaPierwsza woda po Kisielu / Jerzy Kisielewski. - Warszawa : Czerwone i Czarne, 2014.

Jerzy Kisielewski, syn słynnego „Kisiela”, opowiada o niezwykłym domu rodzinnym, przez który przewinęły się największe polskie osobowości i dziwacy krakowsko-warszawscy.

Sygn. MPLO 39631

 

 

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)