Nowe książki – grudzień 2014 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

dziewczynkaDziewczynka która się nie uśmiechała / Shane Dunphy. - Warszawa : Olé - Grupa Wydawnicza Foksal, 2014.

Wzruszające wspomnienia mężczyzny, który prowadził przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną.

Sygn. MPLO 39409

 

 

 

 

patologicznePatologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej / Dariusz Sarzała. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013.

Autor przedstawił trzy główne obszary zjawiskowe więziennej patologii : podkultura więzienna, agresja i przemoc, narkomania wśród więźniów. W swych badaniach autor wskazuje, iż ze względu na totalitarną cechę więzienia wszyscy skazani są przymuszani do funkcjonowania w środowisku zdominowanym przez tego typu zjawiska patologiczne.

Sygn. MPLO 39536

 

 

 

nurtyNurty pedagogii : naukowe, dyskretne, odlotowe / Monika Jaworska-Witkowska, Zbigniew Kwieciński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Część pierwsza książki dotyczy problematyki relacji w obrębie pedagogiki jako nauki, światopoglądu i części praktyki edukacyjnej. Część druga, aplikacyjna, stanowi analizę tekstów kulturowych mających dla pedagogii walory poznawcze.

Sygn. MPLO 39652

 

 

 

 

obliczaOblicza psychologii klinicznej : pamięci profesora Janusza Kostrzewskiego / red. nauk. Ewa Zasępa, Tadeusz Gałkowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.

Książka porusza m.in. takie zagadnienia, jak doświadczanie chorób i niepełnosprawności oraz sposoby radzenia sobie z nimi, ujęcie psychologii klinicznej w kontekście psychologii pozytywnej czy psychologiczna diagnoza kliniczna.

Sygn. MPLO 39655

 

 

 

diagnozaDiagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

Książka w usystematyzowany sposób przedstawia problemy związane z diagnozowaniem dysleksji. Adresowana jest przede wszystkim do osób profesjonalnie zajmujących się diagnozą tego zaburzenia i innych trudności szkolnych.

Sygn. MPLO 39621

 

 

 

 

pelnieniePełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Żaneta Stelter. - Warszawa : Difin, 2013.

Autorka prezentuje modele rodziny zdrowej i rodziny dysfunkcjonalnej oraz fazy zmian w życiu rodziny związane z pojawieniem się w niej dziecka, także niepełnosprawnego. Szczególnie starannej analizie poddano wpływ niepełnosprawności intelektualnej dziecka na system rodziny: na realizację ról małżeńskich i rodzicielskich, na koncepcje macierzyństwa i ojcostwa.

Sygn. MPLO 39513

 

 

morfinaMorfina / Szczepan Twardoch. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013.

Awanturnicza powieść o człowieku, który urodził się w złych dla siebie czasach i z artysty uzależnionego od morfiny przemienił się w demonicznego, nieodpowiedzialnego konspiratora, męża, kochanka.

Sygn. MPLO 38930

 

 

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)