Nowe książki – czerwiec 2014 r.

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

fenomenFenomen czasu wolnego / Maria Truszkowska-Wojtkowiak. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.

Publikacja ta poświęcona jest analizie pojęcia czasu wolnego jako jednego z ważniejszych współczesnych zagadnień cywilizacyjnych i kulturowych. Czas wolny ujęto wieloaspektowo. Obok wnikliwej analizy historycznej samego pojęcia i jego wielu interpretacji, przedstawiono także wnioski badań literaturowych oraz empirycznych dotyczących postrzegania, rozumienia i przeżywania czasu wolnego.

MPLO   38759

 

 

dekadaDekada polskich przemian : studium władzy i opozycji / Aleksander Łuczak ; Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ; Muzem Historii Polskiego Ruchu Ludowego. - Wyd. 2. popr. i uzup. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2012.

Głównym celem publikacji jest wyjaśnienie, dlaczego doszło w Polsce do zmiany ustroju politycznego, odejścia od ustroju socjalistycznego na rzecz demokracji parlamentarnej i powstania gospodarki wolnorynkowej.

MPLO   38713

 

 

dysleksjaDysleksja u osób dorosłych / Marta Łockiewicz, Katarzyna Maria Bogdanowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Książka zawiera m.in.przegląd metod diagnostycznych stosowanych w Polsce i na świecie. Pozwoli wielu osobom z dysleksją lepiej zrozumieć swój problem, a nauczycielom inaczej spojrzeć na swoich studentów i uczniów. Jej odbiorcami oprócz dorosłych osób z dysleksją, mogą być zarówno naukowcy, studenci psychologii i kierunków pedagogicznych, jak i przyszli nauczyciele kształcący młodzież oraz dorosłych na ponadgimnazjalnych etapach edukacji.

MPLO   38721

 

 

bezpBezpieczeństwo społeczne : studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, 2013.

Próba odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego. Książka jest też cennym uzupełnieniem literatury naukowej nauk o bezpieczeństwie.

MPLO   38518,  38691

 

 

 

 

cyberAgresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Publikacja stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych). Książkę kończą wnioski dotyczące wychowania młodych ludzi w świecie nowych mediów, w szczególności w obszarze profilaktyki i interwencji związanej z agresją elektroniczną.

MPLO   38672

 

 

 

euroEuropeistyka : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Autorzy podręcznika zaproponowali nowatorskie i całościowe ujęcie tematyki, porządkujące dotychczasowy stan wiedzy. Przedstawili Unię Europejską jako wielopłaszczyznową wspólnotę, integrującą państwa, społeczeństwa i jednostki w ramach płaszczyzn, takich jak gospodarka, prawo, polityka, sprawy społeczne i kulturalne.

MPLO   38755

 

 

stulatekStulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął / Jonas Jonasson. - Warszawa : Świat Książki, 2014.

Książka zabawna, przewrotna, ze sporą dawka humoru. „Życiowa podróż szwedzkiego Forresta Gumpa po ostatnich stu latach losów świata”

MPLO   39414

 

 

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)