Nowe książki –styczeń 2014 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

AFA-Skala : jak badać mowę dziecka afatycznego? / Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz, Lucyna Mikosza. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Znaczną część publikacji stanowi skala, będąca konkretną propozycją sposobu zbierania materiału służącego do oceny sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka z zaburzonym rozwojem mowy. Książka  ma za cel ułatwienie logopedom diagnozy i planowania terapii dzieci afatycznych.

Sygn.  MPLO 38671

 

 

bibliotekaBiblioteka szkolna dzisiaj / Bogumiła Staniów. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012.

Książka zawiera najważniejsze kwestie związane z podstawami prawnymi i standaryzacją, profesją nauczyciela bibliotekarza, a także miejscem i znaczeniem współpracy biblioteki szkolnej ze środowiskiem.

Sygn. MPLO 38694

 

 

 

biedaBieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej. - Wyd. 1 (dodruk). - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.

Autorzy odkrywają, że odkryliśmy, że bieda wśród dzieci ma większy zasięg niż wśród dorosłych, a więc, że dzieci stanowią liczną zbiorowość wśród ludności biednej.

Sygn. MPLO 38697

 

 

 

dzieciDzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Książka stanowi  wyraz troski o dzieci, które z racji różnego rodzaju zaburzeń mają utrudniony proces przyswajania reguł komunikacji.

Sygn. MPLO 38914

 

 

 

histoHistoryjki logopedyczne z ćwiczeniami artykulacyjnymi / Maciej Kloc. - Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia, 2013.

Jest to zbiór dziesięciu krótkich opowiadań o różnorodnej tematyce, zgodnej z zainteresowaniami najmłodszych. Z opowiadaniami powiązane są ćwiczenia artykulacyjne, dzięki którym terapia będzie dla dziecka ciekawą zabawą.

Sygn. MPLO 38919

 

sieciSieci współpracy i samokształcenia : teoria i praktyka / red. nauk. Danuta Elsner. - Stan prawny na 30 czerwca 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.

Autorzy wskazują korzyści dla nauczycieli i szkół wynikające z uczestnictwa w sieci, opisują funkcjonowanie tych organizacji w krajach, w których działają one z powodzeniem już od wielu lat oraz prezentują zarówno polskie, jak i zagraniczne przykłady dobrej praktyki.

Sygn. MPLO 38846

 

 

uzdroUzdrowić umysł / David J. Hellerstein ; przekł. Aleksander Wojciechowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.

Autor, amerykański psychiatra, odwołując się do najnowszych osiągnięć z dziedziny neuronauki i medycyny, pokazuje, w jaki sposób osoby dotknięte depresją mogą poprawić swoje funkcjonowanie.

Sygn. MPLO 38941

 

 

 

ogrodnikFrancuski ogrodnik / Santa Montefiore ; z ang. przeł. Anna Dobrzańska-Gadowska. - Warszawa : Świat Książki, 2012.

Nastrojowy romans obyczajowy o prawie do kochania, sile pożądania i obowiązku, rozgrywający się na barwnym tle angielskiej wsi.

Sygn. MPLO 38999

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.
 

(es)