Nowe książki – grudzień 2013 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

rodziceRodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : Difin, 2013.

Oprócz założeń teoretycznych i definicji, książka zawiera wiele rozwiązań praktycznych, które wychowawcy i rodzice mogą wykorzystać w codziennej pracy z dziećmi.

Sygn. MPLO  38555

 

 

 

zrodlaŹródła kreatywności : nowe spojrzenie / Igor Witkowski. - Warszawa : Wydawnictwo WIS-2, 2013.

Książka jest spojrzeniem na kreatywność i innowacyjność z punktu widzenia fundamentów rozwoju społeczeństw, w tym zwłaszcza uwarunkowań kulturowych. Publikacja ta jest adresowana zarówno do pedagogów, jak i do rodziców - zawiera wiele praktycznych zaleceń i pomysłów.

Sygn. MPLO  38573

 

 

zaangaZaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych / Lucyna Bakiera. - Warszawa : Difin, 2013.

W książce przedstawiono teoretyczną i empiryczną analizę rodzicielstwa, ujmowanego głównie z perspektywy funkcjonowania dorosłych. Przyjęto, iż rodzice zmieniają się podejmując działania opiekuńcze i wychowawcze wobec dziecka, a zmiany te mogą mieć charakter rozwojowy.

Sygn. MPLO  38515

 

 

modeleModele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności / Adam Jabłoński. - Warszawa : Difin, 2013.

Autor książki przedstawia zalecenia strategiczne dla przedsiębiorców i menedżerów w kontekście stosowania modeli zrównoważonego biznesu.

Sygn. MPLO  38540

 

 

zachoZachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat. - Warszawa : Difin, 2013.

Praca zawiera szerokie i ciekawe spojrzenie na uwarunkowania i dynamikę zjawiska agresji u dzieci i młodzieży.

Sygn. MPLO  38514

 

 

 

terapiaTerapia behawioralna dzieci z autyzmem : terapia, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania / Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

Autorzy omawiają zagadnienia teoretyczne dotyczące autyzmu i stosowanej analizy zachowania, podstawowe założenia radykalnego behawioryzmu, oceny behawioralnej i pomiaru zachowań.

Sygn. MPLO   38564

 

rozwojRozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników / Grzegorz Filipowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013.

Książka ta stanowi próbę określenia i opisania najważniejszych ścieżek rozwoju organizacji poprzez poprawę efektywności pracowników.

Sygn. MPLO  38558

 

 

 

rozaRóża z Wolskich / Małgorzata Gutowska-Adamczyk. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2012.

Dalsze losy bohaterów „Cukierni Pod Amorem”. Autorka zabiera czytelników w niezapomnianą podróż do dziewiętnastowiecznej Francji, snując opowieść o niezwykłej kobiecie: malarce, emancypantce, skandalistce. O jej pasji, pragnieniach, romansach…

Sygn. MPLO  38825

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

 

(es)