Nowe książki –listopad 2013 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

makroMakroekonomia : podręcznik europejski / Michael Burda, Charles Wyplosz ; tł. Bogusław Czarny. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.

Podręcznik obejmuje obszerną prezentację współczesnej makroekonomii w kontekście zarówno europejskim, jak i globalnym. Autorzy równoważą wykład teorii przykładami zaczerpniętymi z gospodarek różnych krajów.

Sygn. MPLO  38783

 

 

 

adhdADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski [et al.]. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

Książka dostarcza uporządkowanej wiedzy na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, jego etiologii i mechanizmu powstawania.

Sygn. MPLO  38522

 

 

wspolWspółczesny system bankowy : ujęcie instytucjonalne / red. nauk. Joanna Świderska. - Warszawa : Difin, 2013.

Prezentowane opracowanie składa się z trzech komplementarnych części, z których każda analizuje jeden z najważniejszych segmentów współczesnego systemu bankowego.

Sygn. MPLO  38511

 

 

 

orgaOrganizacja systemu bezpieczeństwa społecznego / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, 2013.

Celem tego podręcznika jest zapoznanie studentów z wieloaspektową problematyką bezpieczeństwa społecznego: z podstawowymi zagrożeniami bezpieczeństwa społecznego, rolą administracji publicznej w odniesieniu do prowadzonej polityki społecznej oraz perspektywami poprawy bezpieczeństwa społecznego w Polsce.

Sygn. MPLO  38512

 

 

prawaPrawa człowieka w edukacji globalnej - źródła, wiedza, praktyka : materiały dla nauczycieli / [aut. publikacji Karolina Kudyba, Małgorzata Wojnarowska]. - Kraków : Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, 2012.

Część teoretyczna poświęcona przedstawieniu podstawowych informacji dotyczących systemów ochrony praw człowieka na poziomie ogólnoświatowym, europejskim oraz polskim. Część praktyczna (dydaktyczna) zawiera scenariusze lekcji poświęconych kwestii przestrzegania prawa człowieka w kontekście globalnych współzależności.

Sygn. MPLO  38646

 

dzialaDziałalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2012.

Celem książki jest przedstawienie realiów polskiej szkoły pod względem organizacji procesu kształcenia ukierunkowanego na rozwój ucznia zdolnego.

Sygn. MPLO  38722

 

 

 

 

wokolWokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. nauk. Jolanty Szczurkowskiej i Agnieszki Mazur. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013.

Pozycja obejmuje osiem rozdziałów dotyczących monitoringu procesu edukacyjnego i elementów środowiska wychowawczego, działań w zakresie psychoprofilaktyki zachowań problemowych wychowanków, interwencji oraz propagowania właściwych wzorców zachowań w szkolnych relacjach.

Sygn. MPLO  38567

 

 

munroMiłość dobrej kobiety / Alice Munro ; przeł. Agnieszka Pokojska. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., cop. 2013.

Zbiór opowiadań tegorocznej noblistki. Alice Munro portretuje zwykłych ludzi, ukazując namiętności i sprzeczności ukrywające się pod powierzchnią codziennego życia.

Sygn. MPLO  38664

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)