Nowe książki –październik 2013 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

anoreksjaAnoreksja w rodzinie / Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2011.

„Odczuwalny brak badań pedagogicznych i pogłębionych analiz naukowych, odnoszących się do czynnika rodzinnego w procesie powstawania, rozwoju i leczenia anoreksji, stał się podstawowym wyznacznikiem dla przeprowadzenia badań i napisania tej pracy.”

Sygn. MPLO  38491

 

 

 

edukacjaEdukacja przedszkolna w Polsce i na świecie : wybrane zagadnienia / red. Teresa Parczewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

Monografia ta jest zbiorem prac odnoszących się do stanu i istoty współczesnej edukacji przedszkolnej w kontekście przemian kulturowych w Europie i na świecie.

Sygn. MPLO  38742

 

 

archetypyArchetypy świata dziecięcego : światy wyobraźni w narracjach dzieci / Anna Wasilewska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.

Książka dla osób badających różne wymiary rzeczywistości współczesnego dziecka : pedagogów, psychologów, terapeutów. Powinna być też ciekawą lekturą dla rodziców, którzy dbają o prawidłowy rozwój emocjonalny swoich dzieci.

Sygn . MPLO   38680

 

 

bajkiBajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2012.

Bohaterowie prezentowanych opowiadań borykają się z problemami, rozwiązują je i zachęcają do myślenia. Pozwalają dziecku uwierzyć w sukces. Bajki napisane z myślą o wszystkich, którzy mają do czynienia z dziećmi i młodzieżą. Publikacja zawiera też scenariusze.

Sygn. GPLO  38688

 

 

dysleksjaDysleksja u osób dorosłych / Marta Łockiewicz, Katarzyna Maria Bogdanowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Jest to pierwsza w Polsce publikacja całościowo przedstawiająca problem specyficznych trudności w uczeniu się u osób dorosłych. Praca zawiera m.in. przegląd metod diagnostycznych stosowanych w Polsce i na świecie.

Sygn. MPLO  38721

 

 

europEuropeistyka : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Książka dotyczy funkcjonowania Unii Europejskiej oraz procesów integracji europejskiej. Autorzy podręcznika zaproponowali nowatorskie i całościowe ujęcie tej tematyki, porządkujące dotychczasowy stan wiedzy.

Sygn. MPLO  38755

 

 

infernoInferno / Dan Brown ; z jęz. ang. przeł. Robert J. Szmidt. - Katowice : Sonia Draga, 2013.

Może motyw przewodni nie tak ciekawy, jak w poprzednich książkach Browna i zaskakuje nie tyle zwrotami akcji, ile brakiem logiki, niemniej wciąga i czyta się ją dobrze. A już największym walorem książki jest podróż po najciekawszych zakątkach Florencji. Do tego spora dawka Dantego, którego w zasadzie wszyscy znamy, ale kto przeczytał i pamięta?

Sygn. MPLO  38763

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

 

(es)