Nowe książki –wrzesień 2013 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

europaEuropa zimnej wojny / Jerzy Holzer. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2012.

Pasjonująca historia powojennej Europy przedstawiona w sposób pełny i kompetentny. Książka zawiera przekrój zagadnień z niemal wszystkich dziedzin, którymi zajmuje się historiografia. Poza kwestiami czysto politycznymi, których nie mogło zabraknąć w pracy tego typu, autor zostawia też sobie miejsce na analizy gospodarcze i społeczne czy aspekty religijne.

 

 

 

gospodarkaGospodarka samorządu terytorialnego / Eugeniusz Wojciechowski. - Warszawa : Difin, 2012.

Książka stanowi podstawowe kompendium wiedzy z działalności samorządu terytorialnego w sferze gospodarczej w Polsce. Jest propozycją nowatorskiego, całościowego podejścia do problematyki gospodarki samorządowej.

 

 

 

 

modeleModele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności / Adam Jabłoński. - Warszawa : Difin, 2013.

Autor książki szczególną uwagę poświęcił rozwinięciu czynników umożliwiających poszukiwanie najbardziej optymalnych rozwiązań biznesowych, aby zapewnić ciągłe i elastyczne trwanie firmy na rynku, umożliwiające kreowanie wysokich wskaźników zysku, rentowności, produktywności, pracochłonności i skuteczności działania w ostrej bezpardonowej walce konkurencyjnej.

 

 

zaangaZaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych / Lucyna Bakiera. - Warszawa : Difin, 2013.

W książce przedstawiono analizę rodzicielstwa, ujmowanego głównie z perspektywy funkcjonowania dorosłych. Praca ta stanowi cenne źródło wiedzy o rodzinie i problemach z nią się wiążących - o rolach rodzicielskich, o rozwoju rodziców, o znaczeniu troski rodziców dla własnego rozwoju i rozwoju dzieci.

 

 

 

wspolczesnaWspółczesna filozofia społeczna : rozmowy i eseje o społeczeństwie obywatelskim i etyce demokracji / Leszek Koczanowicz, Rafał Włodarczyk. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.

Książka porusza problematykę społeczeństwa obywatelskiego z trzech perspektyw – barier uniemożliwiających działanie obywateli, instytucji i ich funkcjonowania, podmiotu dialogu i zaangażowania w społeczeństwo obywatelskie.

 

 

 

trudnosciTrudności w czytaniu i pisaniu : rozważania teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Izabela Pietras. - Warszawa : Difin, 2012.

Książka porządkuje wiedzę dotyczącą trudności w uczeniu się, ich różnicowania i charakterystyki a także systemu pomocy uczniom, którzy mają specyficzne problemy edukacyjne. Wskazuje na specyficzne trudności w uczeniu się pisania, jako ważny problem badawczy, dydaktyczny i diagnostyczny.

 

 

 

obrazPsychologiczny obraz ojca w biegu życia / Adrian Kurcbart. - Warszawa : Difin, 2011.

Praca składa się z dwóch części. W ramach pierwszej z nich przedstawiono postać ojca w rozmaitych kontekstach: kulturowym, psychologicznym i językowym. Część druga to badania własne nad obrazem ojca w biegu ludzkiego życia.

 

 

 

 

 

zaburzeniaZaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.). - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.

Książka w ciekawy sposób podejmuje bardzo trudną tematykę, jaką jest agresja i zaburzenia zachowania u dzieci. Całość opiera się na założeniu, że dzieci nie rodzą się złe i możemy je ochronić przed różnymi życiowymi konsekwencjami.

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

 

(es)