Nowe książki – sierpień 2013 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

rozwRozwój dziecka : od 3 do 6 lat / Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow ; przekł. Anna Kacmajor, Agata Sulak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.

Znakomity poradnik dla rodziców, który w sposób przyjazny i fachowy omawia rozwój fizyczny, emocjonalny i poznawczy dziecka w wieku od 3 do 6 lat. Skupia się przy tym na przełomowych momentach, które budzą największy niepokój rodziców, a które często łączą się z regresem rozwojowym. Jednocześnie uspokaja, że każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie i nie istnieje tak zwany rozwój książkowy. W naszych zbiorach znajduje się też pierwsza część tej książki.

 

szkoSzkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania / Beata Prościak. - Warszawa : Difin, 2013.

Książka szczególnie przydatna dla nauczycieli i wychowawców, gdyż pokazuje sposoby na eliminowanie agresji i patologii wśród młodzieży. Zainteresuje też polonistów ponieważ z myślą o maturze 2015 r. prezentuje nową metodę nauczania języka polskiego „piramidę mediacji”.

 

 

mozgRozwój mózgu człowieka w cyklu życia : aspekty bioneuropsychologiczne / Jan Rostowski. - Warszawa : Difin, 2012.

Książka jest adresowana do przedstawicieli różnych, naukowych dziedzin zainteresowanych interdyscyplinarnym podejściem do problematyki rozwoju ludzkiego mózgu, rozpatrywanej z uwzględnieniem podejścia neuronauki, głównie jednak neuropsychologii.

 

 

organizacjaRozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników / Grzegorz Filipowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013.

Autor pokazuje relacje między rozwojem pracowników i rozwojem organizacji. Opierając się na modelu zwiększania efektywności HPI, wskazuje konkretne propozycje działań dla zarządów, kadry menedżerskiej i przedstawicieli działów HR.

 

 

terapiaTerapia behawioralna dzieci z autyzmem : terapia, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania / Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

Autorzy omawiają zagadnienia teoretyczne dotyczące autyzmu i stosowanej analizy zachowania, podstawowe założenia radykalnego behawioryzmu, oceny behawioralnej i pomiaru zachowań. Opisują także metody nauczania osób z autyzmem i rozwijania u nich pożądanych zachowań.

 

wokolWokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. nauk. Jolanty Szczurkowskiej i Agnieszki Mazur. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013.

Książka skierowana jest do wszystkich tych osób, które są zainteresowane dobrym zrozumieniem roli pedagoga i psychologa szkolnego oraz doskonaleniem ich specyficznego warsztatu pracy. Czytelnik znajdzie w niej też wiele porad, wskazówek i propozycji ćwiczeń z uczniami.

 

 

youtYoutube : wideo online a kultura uczestnictwa / Jean Burgess, Joshua Green ; przekł. Tomasz Płudowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Książka pokazuje, jak YouTube wykorzystywany jest przez producentów medialnych, publiczność, a także twórców. Jest to przydatna pozycja dla wszystkich zainteresowanych socjologią kultury i współczesnym przemysłem medialnym.

 

 

zachowa

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat. - Warszawa : Difin, 2013.

Praca zawiera szerokie i ciekawe spojrzenie na uwarunkowania i dynamikę zjawiska agresji u dzieci i młodzieży. Autorzy starają się wyjaśnić mechanizmy powstawania i funkcjonowania tego niepokojącego zjawiska.

 

 

zarzadzanieZarządzanie w samorządzie terytorialnym / Eugeniusz Wojciechowski. - Wyd. 2. popr. i rozsz. - Warszawa : Difin, 2012.

Książka poświęcona jest zarządzaniu (rządzeniu) w samorządzie terytorialnym, ze szczególnym odniesieniem do gminy (miasta) i dotyczy teoretycznych oraz praktycznych zagadnień działania władzy samorządowej w sferze gospodarczej.

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.