Nowe książki – lipiec – grudzień 2012 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

Doktor klaun! : terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa / Przemysław Paweł Grzybowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

 "Doktor klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa" to pierwsza w Polsce bogato ilustrowana monografia na temat terapii śmiechem i działalności doktorów klaunów . Książka zawiera obszerny poradnik metodyczny, m.in. zestawy gier i zabaw.

 

 

 

Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta Czelakowska. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

 Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Książka ta umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie pedagogicznej. Istotną jej ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.

 

Psychologia twórczości plastycznej / Stanisław Leon Popek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Książka Stanisława Leona Popka to wyjątkowa pozycja naukowa z zakresu psychologii twórczości plastycznej, poparta wnioskami z wieloletnich badań.  Autor wykorzystał własny wieloletni program badawczy, który prowadził przez 30 lat.  Książka prof. Popka pełniąc zarazem funkcję podręcznika akademickiego znakomicie wprowadza czytelnika w złożony świat projekcji plastycznej osobowości młodego człowieka. 

 

 

Szkolne problemy uczniów : spojrzenie psychologa praktyka : varia / Maria Witkoś. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Autorka zarysowuje ogólne zagadnienia problemów związanych z edukacją i przedstawia propozycje niektórych bezpośrednich oddziaływań stymulujących rozwój dzieci i młodzieży. Są to głównie scenariusze zajęć i dotyczą: technik przyspieszonego uczenia się, treningu widzenia, rozwijania zdolności czy też kontaktów interpersonalnych.

 

 

Więźniowie "niebezpieczni" - ukryty świat penitencjarny / Sławomir Przybyliński. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Jest to rzetelną i bezstronna publikacja oparta na naukowych badaniach oraz analizie dostępnej literatury. To opracowanie, które spełnia wymogi zarówno podręcznika akademickiego, jak i książki niezbędnej każdemu profesjonaliście. Autor ukazuje w niej szerokie perspektywy postępowania penitencjarnego, stosowanego w polskich zakładach karnych. Dużo miejsca poświęca tez tematyce pracy resocjalizacyjnej.

 

 

Z dziejów teorii i praktyki wychowania : podręcznik akademicki / Czesław Kupisiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Autor w sposób syntetyczny zebrał w tej publikacji wiedzę dotyczącą przemian i ewolucji wiedzy dotyczącej  edukacji, wychowania a także kształtowania się teorii i praktyki pedagogicznej.  Książka wydana jest w ramach serii "Pedagogika nauce i praktyce".

 

 

Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red. Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Książka porusza problem dostrzegania i respektowania potrzeb drugiego człowieka. Bez względu na status społeczny, stan zdrowia czy posiadane dobra  materialne, wszyscy jesteśmy zobowiązani do szanowania siebie nawzajem. Zamieszczone w niej artykuły, eseje, wspomnienia, notatki i szkice omawiają poruszony problem z wielu perspektyw.

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

 

(es)