Nowe książki – styczeń – czerwiec 2012 r.

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki / [aut.: Małgorzata Jas, Małgorzata Jarosińska ; współpraca Emilia Wojdyła]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

Poradnik zawiera m.in. analizę zmian w prawie oświatowym w obszarze pomocy uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Omawia też działania, jakie powinien podjąć dyrektor placówki, aby pomoc ta była zgodna z wymogami nowych uregulowań i przynosiła zamierzone efekty.

 

 

Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Podręcznik niezbędny tak do nauki, jak i pracy dydaktycznej. Książka omawia rozwój biologiczny, zdrowie i potrzeby ucznia w różnych okresach życia, ochronę i promocję zdrowia nauczyciela, zdrowotne aspekty środowiska szkoły i organizacji procesu kształcenia.

 

 

 

Podstawy dydaktyki / Franciszek Bereźnicki. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Jest to podręcznik, który ujmuje podstawowe i najważniejsze umiejętności dydaktyczne pracy nauczyciela w szkole ogólnokształcącej. Liczne przypisy umożliwiają samodzielną weryfikację przedstawionych poglądów i twierdzeń, wskazują też  odpowiednią literaturę.

 

 

 

Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej / Dorota Klus-Stańska, Marzenna Nowicka. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.

Książka ma charakter krytyczny i jest szczegółową analizą podstawowych obszarów kształcenia na poziomie początkowym. Stanowi bezpośrednie odniesienie do praktyki szkolnej, zawierające liczne zaczerpnięte z niej przykłady.

 

 

 

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o PR : odpowiedzi na 500 najważniejszych pytań / Anthony Davis. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008.

Anthony Davis jest konsultantem i wykładowcą specjalizującym się w marketingu i komunikacji biznesowej. Książka zawiera pięćset jeden pytań na temat public relations, które zadawano autorowi przy różnych okazjach. Odpowiedzi są krótkie, wyczerpujące i ułatwiają szybkie zrozumienie tematu.

 

 

 

Białe plamy - czarne plamy : sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918-2008 / pod red. Adama Daniela Rotfelda i Anatolija W. Torkunowa ; Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010.

Na wspólny tom składają się ekspertyzy polskich i rosyjskich uczonych, którzy – na zasadzie zwierciadlanego odbicia – przedstawili w szesnastu rozdziałach polskie i rosyjskie oceny najtrudniejszych problemów w stosunkach między naszymi państwami na przestrzeni ostatnich 90 lat.

 

Marek : Danuty Grechuty opowieść o Marku Grechucie / Danuta Grechuta ; rozmawiał i napisał Jakub Baran. - Kraków : Widnokres , [2011].

Wywiad - rzeka z żoną Marka Grechuty. Książka zawiera wspomnienia wspólnych 36 lat. Dodatkowo duża liczba nigdy niepublikowanych zdjęć.

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

 

(es)