Lokalizacja Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie filii w Płońsku