| Strona Główna

 • Drukuj

Ważne informacje!

Spotkanie sieci współpracy dla nauczycieli

Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku

zaprasza

nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

 "Biblioteka szkolna - nowe formy promocji w środowisku",

w dniu 20 marca 2018 r. (wtorek)

Spotkanie poprowadzi Anna Mieszkowska z BP w Ciechanowie.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 19 marca.

ACADEMICA w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku

      

 

Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zwiększając zakres świadczonych usług, przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

CWPN ACADEMICA oferuje zasoby Biblioteki Narodowej w postaci cyfrowej.

ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna publikacji, książek i czasopism naukowych.

Terminal dostępowy znajduje się  w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku,ul. Warszawska 7. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bezpłatnie korzystać z Academici w celu założenia indywidualnego konta wypożyczeń.

Szczegóły dotyczące projektu: www.academica.edu.pl

 

Biblioteka zaprasza

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na lekcję

„E-biblioteka wyzwaniem dla początkującego użytkownika”

Lekcja prowadzona jest w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Więcej ofert lekcji : http://www.bpplonsk.edu.pl/index.php/dzialalnosc/zajecia-edukacyjne-dla-uczniow

Uwaga!

muzeumnastrone

Muzeum Historii Polski zwraca się z prośbą o przekazywanie do tworzonej kolekcji fotografii, dokumentów, listów, przedmiotów codziennego użytku i wszelkich innych pamiątek przeszłości. Szczególne znaczenie mają przedmioty zwiazane z polską drogą do niepodległości.

Więcej informacji na stronie www.muzhp.pl

 

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w 2015 roku. Działalność sieci w roku szkolnym 2017/18 skierowana jest do nauczycieli bibliotekarzy i koncentruje się wokół zagadnień dotyczących "Biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej". Kontynuujemy również współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Płonsku. Efektem podjętych działań jest koordynacja sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z uczniami mającymi orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszar, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tematem sieci współpracy skierowanej do nauczycieli jest „Praca z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej”. Podjęliśmy się pracy w tym obszarze we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płońsku. Celem sieci jest wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z dziećmi z orzeczeniami, wzajemne uczenie się poprzez wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, wspólne rozwiązywanie problemów oraz dzielenie się pomysłami. Uczestnikom sieci proponujemy wsparcie w formie szkoleń stacjonarnych i warsztatów oraz wymianę materiałów drogą elektroniczną.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych – marzec 2018 r.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) zaprasza na warsztaty:

 • „Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy oraz czytelników"

Termin: 16 marca 2018 r., godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5
Kosztu udziału w szkoleniu wynosi 200 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP)
Szczegółowe informacje na: http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19678

 • Warsztaty introligatorskie: "Pierwsza pomoc w bibliotece, czyli naprawki oprawki"

Termin: 22 marca 2018 r., godz. 10.00 – 15.00
Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie, ul. Gocławska 4
Więcej informacji: http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19750

Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie „Opracowanie rzeczowe dokumentów z wykorzystaniem UKD” – poziom zaawansowany
Termin: 14 – 15 marca 2018 r.
Szczegółowe informacje na: http://bn.org.pl/aktualnosci/441-zapraszamy-na-szkolenia-dla-bibliotekarzy.html

Instytut Badań w Oświacie zaprasza na:

 • I Krajową Konferencję Bezpieczeństwo w Szkole

Termin: 22 marca 2018 r., godz. 9.30 – 17.00
Miejsce:  Warszawa, Hotel Gromada Warszawa Centrum, Adres: Pl. Powstańców Warszawy 2
Koszt: 350,00 zł
Szczegółowe informacje: http://www.ibo.edu.pl/bezpieczenstwo/ . Zapisy on-line.

 • II Krajową Konferencję Szkół Specjalnych

Termin: 26 marca 2018 r., godz. 9.30 - 17.00
Miejsce: Warszawa, Hotel Gromada Warszawa Centrum, Adres: Pl. Powstańców Warszawy 2
Koszt: 350,00 zł
Szczegółowe informacje: http://ibo.edu.pl/specjalne/default.asp . Zapisy on-line.

Kontakt w kwestii obu konferencji pod nr tel.58 555 73 00 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) organizuje szkolenie pt. „Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu szkoły”
Termin: od 12-03-2018 do 14-03-2018
Zapisy on-line do 2 marca b.r.
Miejsce:Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
Kontakt: Monika Dobrowolska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  , tel.: 22 570 83 02 Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
Więcej informacji: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3752

MSCDN w Ciechanowie (ul. H. Sienkiewicza 33) proponuje: 
http://ciechanow.mscdn.pl/katalog-szkolen

MSCDN w Warszawie (ul. Świętojerska 9) proponuje: http://www.warszawa.mscdn.pl/kalendarz-szkolen . 
W ofercie szkoleń m.in.:
Trening Zastępowania Agresji - 2 marca b.r.
Diagnoza trudności w uczeniu się matematyki u uczniów w klasach I - III – 2 marca b.r.
Metody stymulujące aktywność uczniów podczas zajęć edukacji przyrodniczej - 3 marca b.r.
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych z wykorzystaniem narzędzi TIK – 7 marca b.r.
UCZEŃ ze SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI w SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ – 9 marca b.r.
Reforma edukacji od 2017r. Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologii, chemii, fizyki, geografii i przyrody w szkole podstawowej – 22 marca b.r.
Ocenianie kształtujące dla matematyków  - 27 marca b.r.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie (OEIiZK) (ul. Raszyńska 8/10) proponuje w swojej ofercie dydaktycznej następujące zagadnienia: https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/informator.php lub https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/


Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości zaprasza na szkolenia. W ofercie m.in.:

 • Terapia specyficznych trudności w czytaniu. Diagnoza szkolna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ćwiczenia praktyczne

Termin: 12 marca 2018 r., godz. 10.00 – 18.00
Miejsce: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o., Warszawa, ul. Woronicza 15 lokal 100
Koszt: 250,00 zł

 • Edukacja matematyczna - jak pomóc dziecku, żeby poradziło sobie z trudnościami (przedszkole, klasy 0-3)

Termin: 24 marca 2018 r., godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o., Warszawa, ul. Woronicza 15 lokal 100
Koszt: 200,00 zł

Więcej informacji na: http://www.cwro.edu.pl/szkolenia

Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego. Edycja II - Szkolenie e-learningowe:
Data rozpoczęcia: 05.03.2018
Data zakończenia: 30.03.2018
Zgłoszenia on-line do 4 marca b.r.
Więcej informacji: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3747 
Kontakt: Wydział Wychowania i Profilaktyki Elżbieta Stawecka e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  tel. 22 570 83 38


Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie oferuje szereg kursów e-learningowych zarówno dla nauczycieli, bibliotekarzy, uczniów jak i innych użytkowników http://moodle.bpciechanow.pl/

III Spotkania z Edukacją w Warszawie - szkolenia dla nauczycieli, logopedów i rodziców. (Tematyka szkoleń do wyboru, po jednym szkoleniu z każdego bloku. Każde szkolenie trwa 2 h.:
I blok
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
2. Integracja sensoryczna – potrzeba czy moda?
3. O co chodzi z tą lateralizacją? Jak badać, jak działać, jak wspomagać rozwój dziecka
4. „Mam trzy latka, trzy i pół, głową sięgam ponad stół…” – wspieranie rozwoju poznawczego i językowego dzieci w pierwszych latach życia
II blok
5. Postępowanie terapeutyczne wobec dziecka z autyzmem
6. Dziecko z zaburzeniami Integracji Sensorycznej w przedszkolu i szkole
7. Elementy arteterapii jako stymulacja rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
8. Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym)
Zgłoszenia on-line
Termin: 24 marca 2018 r. (sobota), godz. 9.00 – 14.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego, al. Stanów Zjednoczonych 27
Koszt: 50,00 zł
Więcej informacji na: https://www.wir-wydawnictwo.com/szkolenia-dla-nauczycieli-logopedow-iii-spotkania-edukacja-warszawie-24-03-2018/

 

 • Wejście do biblioteki
  Wejście do biblioteki

  Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie filia w Płońsku, ul. Warszawska 7, 09-100 Płońsk. Zapraszamy!!!

 • Katalog online zbiorów biblioteki
  Katalog online zbiorów biblioteki

  Wyszukiwanie, zamawianie, rezerwacja zbiorów biblioteki!

 • Platforma elearningowa moodle

  Zapraszamy do udziału w naszych kursach! 

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00